Przejdź do treści
  1. Strona Główna
  2. Zamówienia publiczne
  3. ZAPYTANIE OFERTOWE 4/LD/2023 z dnia 26.06.2023 dot.: UMOWA NR UM.POZ2.U-8603.2022-00/3497/2023/235

Zamówienie
publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/LD/2023 z dnia 26.06.2023 dot.: UMOWA NR UM.POZ2.U-8603.2022-00/3497/2023/235

Przychodnia „Lekarz Domowy” Pieszko Spółka Jawna z siedzibą w Kraśniku Dolnym 47A, 59-700 Bolesławiec w ramach: UMOWA NR UM.POZ2.U-8603.2022-00/3497/2023/235 o powierzenie Grantu na realizację Przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-8603 ogłasza Zapytanie Ofertowe na rozbudowę systemu gabinetowego w Przychodni “Lekarz Domowy” Pieszko Spółka Jawna o następujące funkcje: 1. Aplikacja K2 Systems - moduł umożliwiający składanie elektroniczne deklaracji POZ w oparciu o IKP U. Złożenie deklaracji POZ 2. Aplikacja K2 Systems - moduł umożliwiający rejestrację na wizyt poprzez www, integracja grafików M. Zarządzanie świadczeniami - tworzenie planów i grafików 3. Aplikacja K2 Systems - moduł umożliwiający zamawianie powtórnych recept poprzez www, komunikację z pacjentem poprzez kanały informatyczne M. Zarządzanie świadczeniami - komunikacja pacjenta z placówką POZ 4. Aplikacja K2 Systems - moduł umożliwiający zapis EDM, komunikację z P1, składanie zapisów świadczeń do repozytorium 5. Aplikacja K2 Systems - moduł komunikacji z laboratorium – przesyłanie elektroniczne zleceń, odczyt wyników badań, w aplikacji i przez pacjenta 6. Aplikacja K2 Systems - moduł rozliczeniowy, generacja rozliczeń, w tym opieki koordynowanej, tworzenie zestawień i rachunków Kod CPV 48180000-3 Kryteria oceny ofert – cena 100% Termin składania ofert: do 3 lipca 2023 Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Grantobiorcą osobowo lub kapitałowo. Oferty proszę składać na adres: biuro@lekarzdomowy24.pl Osoba do kontaktu: Adam Kutryba – tel. 600214226

Data dodania: 26 czerwca 2023 r.

Załączniki:


Nazwa pliku
Data dodania