Przejdź do treści
 1. Strona Główna
 2. Poradnie i usługi
 3. Laboratorium

Wybierz poradnię z menu:


Laboratorium

Punkt pobrań czynny jest w godzinach 7.30-10.30 w Przychodni Lekarz Domowy w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 21A na poziomie -1

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wystawia skierowanie pacjentowi  do laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne.

Lista badań dostępnych w POZ:

 • Badania hematologiczne:
  • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
  • retykulocyty
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
  • sód
  • potas
  • wapń zjonizowany
  • żelazo
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
  • stężenie transferyny
  • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
  • mocznik
  • kreatynina
  • glukoza
  • test obciążenia glukozą
  • białko całkowite
  • proteinogram
  • albumina
  • białko C-reaktywne (CRP)
  • kwas moczowy
  • cholesterol całkowity
  • cholesterol-HDL
  • cholesterol-LDL
  • triglicerydy (TG)
  • bilirubina całkowita
  • bilirubina bezpośrednia
  • fosfataza alkaliczna (ALP)
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  • aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
  • amylaza
  • kinaza kreatynowa (CK)
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
  • czynnik reumatoidalny (RF)
  • miano antystreptolizyn O (ASO)
  • hormon tyreotropowy (TSH)
  • antygen HBs-AgHBs
  • VDRL
  • FT3
  • FT4
  • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity
  • ferrytyna
  • witamina B12
  • kwas foliowy
  • anty-CCP
  • CRP - szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia)
  • przeciwciała anty-HCV
 • Badania moczu:
  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
  • ilościowe oznaczanie białka
  • ilościowe oznaczanie glukozy
  • ilościowe oznaczanie wapnia
  • ilościowe oznaczanie amylazy
 • Badania kału:
  • badanie ogólne
  • pasożyty
  • krew utajona - metodą immunochemiczną
  • antygen H. pylori w kale
 • Badania układu krzepnięcia:
  • wskaźnik protrombinowy (INR)
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • fibrynogen
 • Badania mikrobiologiczne:
  • posiew moczu z antybiogramem
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella
  • Strep-test
 • Zdjęcia radiologiczne:
  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcie czaszki
  • zdjęcie zatok
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
 • Inne:
  • Spirometria
  • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Przypominamy o możliwości skorzystania z naszych usług bez konieczności wychodzenia z domu: